VariScroll® Optimal är Sveriges första serietillverkade varvtalsstyrda värmepump som tar värmen ur berg, jord, sjö eller frånluft. Eftersom den har ett stort kapacitetsområde så medför det att man äntligen kan dimensionera en värmepump för hela uppvärmningsbehovet och slippa tillsatsvärme (som nu endast behövs för eventuell nöddrift). Vi får långa gångtider och få start och stopp. För värmepumpdrift använder vi normalt R134a som köldmedium, ett köldmedium bäst lämpat för höga temperaturer. I vissa fall använder vi R404A, främst då i hus med golvvärme – lågtemperatursystem. Läs mer >>
Varvtalsstyrning av värmepumpar är inte rymdteknologi, det är sunt förnuft!


 
VariScroll® OptiCool är ett svensktillverkat varvtalsstyrt vätskekylaggregat som speciellt lämpar sig för kyla, från komfortkyla (AC) till livsmedelskyla (alltså temperaturområde KBut = +10 -> -10°C ). Det stora kapacitetsområdet som aggregaten har medför att gångtiderna blir långa och start/stoppen få. Kapacitetsregleringen är steglös. Vi får en mjuk start och ett mjukt stopp och låga (inga) startströmmar! Dessutom erhålls en mycket bra övervakning av kompressorn, bland annat hetgasvakt! Vi kan styra på antingen temperatur eller tryck. Köldmediet vi använder oss av är antingen R134a eller R404A.


 
VariScroll® OptiFreeze är aggregat för temperaturområdet -18 -> -40°C. Bygger på samma tekniklösning som Optimal och OptiCool. Fryssystem utförs, fortfarande, normalt som så kallat DX-system, vilket betyder att köldmediet (R404A) upptar värmen ur frysrummet direkt, utan ett mellanmedium (vatten + antingen glykol, alkohol, salter eller dylikt frostskydd). Samma fördelar erhålls i OptiFreeze som övriga varvtalsstyrda typer.


 
VariScroll® OptiAir är en luft-vatten värmepump som även den är varvtalsstyrd. Den har vi för närvarande ute på testkörning i fält, inne på andra året. Det som varit problem förut med luft-vatten värmepumpar är att man vill ha en större effekt för att täcka in en större del av värmeförbrukningen den kalla årstiden men en betydligt lägre effekt så fort det blir lite varmare ute. Därför är varvtalsstyrning av denna aggregattyp ännu viktigare, så man slipper en massa extra start och stopp när värmebehovet är litet.