2008-12-04: För att ytterligare sänka miljöbelastningen från VariScroll® - samt för att erbjudakunderna att sätta en personlig touch på sin värmepump - kan storlekarna 3-10 och 6-14 nu fås med alternativa skal. Bland alternativen finns bl.a. björk ek och gran.


2008-11-25: Utveckling tar tid. Två stycken VariScroll® OptiAir har under 2008 testats och testresultaten visade på mycket god kvalité. Avfrostningen fungerar som väntat väldigt bra, men kan förbättras varför en ny idé ska testas under 2009.
Varmvattentillgången från värmepumpen var bättre än väntat. Fyra personer kan utan problem duscha efter varandra utan att varmvattnet tar slut (obs ingen tillskottsvärme nödvändig). Nu inväntas kallare vintrar för tuffare test. Fortfarande oklart när pumpen släpps för försäljning.


2008-08-07: Utvecklingen fortsätter...2007-12-13: Nu är det nära! Luft-vatten VariScrollen är snart redo för det verkliga testet. 4 st maskiner skall ut i verkligheten under första veckorna i januari. Från Norrland till mälardalen. Olika tekniklösningar testas, utvärdering sker med ClimaCheck över webben!


2007-12-01: När andra drar ner – varvar vi upp! Vi har nu levererat ett antal VariScroll Optimal och OptiCool värmepumpar och vätskekylare med det nya aluminiumskalet (Se bild >> AluSkal). Vi bygger nu de mindre storlekarna med Sanyos scrollkompressorer och kan leverera OptiCoolen upp till 60 kW med en Sanyoscroll. Storlekarna över 12 kW är idag försedda med elektroniska expansionsventiler. Styrsystemet har integrerats i Vacon omformaren, det nya programmet utvecklat av Paltermo AB i Finland, har inbyggd utekompenserad PID-reglering med visning av KB-, VB-, VV- och utetemperatur samt köldmediets hög-/lågtryck. F n jobbar vi på att integrera styrningen av expansionsventilen i Vacon omformaren.2007-09-17:
Utvecklingen av av luft-vatten värmepumpen
VariScroll® OptiAir har åter tagit fart. Prototypen byggd på KTH under projektet EHP modifieras parallellt med bygget av ytterligare en prototyp. Datum för tester och utvärdering är inte fastställda ännu men väntas starta i slutet av året.2006-05-11: Resultatet av projektet EHP, där luft-vatten värmepumpen VariScroll® OptiAir vidareutvecklats i ett samarbete mellan Eureftec AB och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, presenteras. Projektet har drivits under ett läsår och har utgjort högre kursen i specialinriktningen Integrerad Produktutveckling på KTH.
I resultatet, som består av en komplett luft-vatten värmepump, märks framförallt det nya systemet för avfrostning. Värmepumpen ska ha kapacitet att ge 10kW vid en utomhustemperatur på -20°. Den ska nu testas i fält.


2006-03-31: Mätningar utförda på den nya sjövärmeväxlaren Vahterus PRHE7 med propeller. Havsvattentemperatruren har i februari-mars varit mellan +1 och +0.3C, mätt på 1.5 meters djup intill land (mätningar utförs parallellt på ytvattnet vid land samt mitt i sundet 0.5 under ytan och på ca 6 m:s djup). Vid +1 C havsvattentemperatur har värmeväxlaren belastats med en kontinuerlig effekt på 20 kW. Medeltemperaturdifferansen mellan köldbäraren och havsvattnet är vid full belastning 1.5K. Då havsvattentemperaturen sjunker under +0.8 C måste effektuttaget begränsas. Mätningarna fortsätter....
Se testresultat >> Havsvatten Vätösund febr-mars06 & Varvet-PRHE7 Se bilder >> PRHE7 1 & PRHE7 2


2006-02-07: Efter tester på KTH har Eureftec i sammarbete med Vahterus i Finland tagit fram en ny modell av sjöväxlare. Denna modell är tänkt för större effekter och förses med en propeller (t ex ice-heater) för att öka havsvattenflödet genom växlaren. Den första (PRHE7-32) är under test i Roslagens skärgård, kopplad till VariScroll 16-26 värmepump. Vi hoppas bli klara med utverderingen av den nya sjöväxlaren under våren -06.
Se bild >> Sjöväxlare PRHE7-32


2006-02-06: GRATTIS Gerteric och NIBE! ”Världsnyheterna” duggar tätt i småland. Äntligen en till som förstått att använda rätt teknik/tekniken rätt! Men något världsunikt var det ju inte.
Eureftec AB, ETM Kylteknik AB, Suomen Tekojää OY, Prorink International AB, DEM AB, Frostmark AS och Ahlsell Kyl AB m.fl. har redan länge tillverkat varvtalsstyrda kylmaskiner och värmepumpar. Som ni vet har Eureftec och ETM Kylteknik AB levererat varvtalsstyrda värmepumpar sedan 1997!
Att man skall använda värmepumpar för uppvärmning av hus är ju självklart, men att använda endast värmepumpen som värmekälla är det bara vi som klarar i dagsläget – och då klarar vi lätt varmvattentemperaturen 60°C utan att pressa kompressorn till sitt yttersta (vid 45°C kondenseringstemperatur).

Nu utmanar vi Nibe: Vem blir först med en bergvärmepump som steglöst ger en värmeeffekt mellan 2,5 - 12 kW och COP 3,5 vid tappvarmvattenproduktion 60°C?


2006-01-01: Samtidigt som DI.se publicerar en artikel om dyra fel på värmepumpar (http://www.di.se/avdelningar/artikel.aspx?ArticleID=2005\12\30\170447&SectionID=Privatekonomi&menusection=Privatekonomi;PrivatNyheter) konstaterar vi på Eureftec att vi nu varit verksamma i 9 år utan att något större fel på våra värmepumpar inträffat. Detta är främst ett resultat av varvtalsstyrning, val av installatörer och god kundkontakt.


2005-11-03: Världens första varvtalsstyrda Thermia värmepump byggdes år 2000! Denna specialbeställde Thermia från Eureftec, med större värmeväxlare samt ombyggd styrenhet med 0-10V utsignal till frekvensomformaren. Eureftec försåg värmepumpen med frekvensomformaren och gjorde samtliga anpassningar i el-/styrsystemetsystemet. Värmepumpen går som sjövärmepump i Norrtälje(viken). Se bilder >> Thermia VariScroll® 1 & Thermia VariScroll® 2


2005-09-27: Eureftec AB och instutionen för Integrerad Produktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm påbörjar ett projekt för att vidareutveckla och förbättra VariScroll® OptiAir.


2005-09-24: Thermia AB presenterar sin nya varvtalsstyrda bergvärmepump, Thermia Diplomat Optimum, som en världsnyhet (!?). Eureftec AB har tillverkat och sålt varvtalsstyrda värmepumper, inklusive bergvärmepumpar, sedan 1997. Thermia AB visade intresse för Eureftecs varvtalsstyrda värmepumpar redan 1999.


2005-05-28: Kontroll och styrning av VariScroll® med GSM/gprs har testats på både Ouman reglerutrustning och Vacon omformare. Lansering väntas ske under hösten 2005.


2005-03-16: Nya uteluft-vattenvärmepumpen har varit i drift och testats, ner till -20Cº utetemperatur, under vintern 2004/2005. Läs mer >> VariScroll® OptiAir Testresultat


2004-12-20: Utveckling av ett intelligent avfrostningssystem påbörjas. Läs mer >> Intelligent avfrostnig


2004-12-13: Den första varvtalsstyrda uteluft-vattenvärmepumpen (VariScroll® OptiAir) installeras.