EN BRA VÄRMEVÄXLARE:


Vahterus OY i Finland tillverkar värmeväxlare som uppfyller ovan beskrivna kriterier.
Vahterus har idag lång erfarenhet av värmeväxlare för ett stort antal applikationer,
bl.a. hetgasväxlare, kondensorer, förångare och oljekylare inom kylapplikationer (NH3).
Vahterus PSHE fungerar utmärkt bra som både torr- och flödande förångare! Detta tack vare möjligheten att kunna välja antalet passager på plattsidan.
PSHE:n kan utföras som kombinerad hetgasvärmeväxlare-kondensor eller oljekylare-kondensor.
PSHE:n är utmärkt bra för CO2 applikationer!

Läs om Vahterus PSHE plattpaket som sjökollektor >> Vahterus Sjökollektor (Forskning vid KTH) & Vahterus PSHE plattpaket som sjökollektor

Läs om den nya helsvetsade gas/vätskevärmeväxlaren PLATE&RING® >> PLATE&RING®

 

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår
skiljer den vise från den envise”
John Steinbeck


VAHTERUS SVERIGE
Wienhöjden 6
76192 Norrtelje
Sverige

Tfn: +46 (0) 2826776, +46 (0) 2826299

E-mail: vahterus@eureftec.se