Varför ska man välja VariScroll®?

Den största anledning till att välja VariScroll® vid köp av värmepump är att inget annat företag har så mycket PRAKTISK erfarenhet av varvtalsstyrda värmepumpar som vi på Eureftec. Eureftec har mer än 10 års erfarenhet av varvtalsstyrda värmepumpar och ligger hela tiden i täten vad gäller utveckling och innovationer.

En annan god anledning är att Eureftec bygger enkla värmepumpar, som skall vara tillförlitliga, samtidigt som företagets mål är att ligga i täten för fortsatt utveckling av värmepumpar. Vi har även valt att inte massproducera VariScroll® pumpen. Detta för att erhålla en mer personlig kontakt med kunden och kunna tillgodose kundens behov bättre. En annan orsak till att inte massproducera är att stora resurser har valts att läggas på utveckling istället. Dessutom erhåller vi, genom att koncentrera oss på den enskilda kundens behov, en mer tillförlitlig värmepump som kan anses vara lite mer "lyxig". Vi kan även skräddarsy värmepumpens egenskaper, för att på så sätt få den effektivare i den specifika miljö den ska nyttjas i.

Sammanfattningsvis kan sägas att för de som är intresserade av en tillförlitlig värmepump, som genom varvtalsstyrning är effektiv och minskar kostnaderna för uppvärmningen av huset drastiskt, är VariScroll® en utmärkt investering.