Vad är fördelarna med varvtalsstyrda värmepumpar?

Fördelarna med att varvtalsstyra värmepumpar är många! Nedan följer några:

 • Lägre energiförbrukning
 • Lägre driftkostnader
 • Ingen reaktiv effektförbrukning
 • Låg startström
 • Mjuk start och mjukt stopp minskat mekaniskt slitage (jämför med en bil, den körs inte med konstant varvtal)
 • Bättre processtyrning och anpassning till produktionsbehov. Vi styr varvtalet på värmesystemets returtemperatur. D.v.s. då värmereturen sjunker (huset kräver "mer värme") ökar kompressorn varvtalet och ger "mer värme till huset". Om värmereturen stiger, vilket innebär ett minskat värmebehov, minskas kompressorns varvtal.
 • Lägre underhållskostnader
 • Lägre totalljud i anläggningen
 • Ökad produktion/kvalité
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Högre tillförlitlighet
 • Längre livslängd


Varvtalsstyrningen kan naturligtvis också kombineras med konventionella styrningar.